See English Version

نحوه تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز هزینه شرکت در کنفرانس


آن دسته از پژوهشگران گرامی که مقالات آنان مورد پذیرش قرار گرفته می توانند با طی مراحل زیر نسبت به واریز هزینه شرکت در کنفرانس و دریافت گواهی پذیرش مقالات اقدام نمایند.

1- انتخاب تعرفه مورد نظر بسته به نوع ثبت نام و تعداد مقالات پذیرفته شده از طریق جدول زیر:

2- واریز تعرفه مورد نظر از طریق کارت زیر:

شماره کارت بانک سپه: 7499-5766-1012-5892

نام صاحب حساب: فرهاد زارعی

3- ارسال تصویر فیش واریزی از طریق مراجعه به سایت کنفرانس (femconf.ir) / ورود به پنل کاربری/ بخش ثبت نام/ تکمیل فرم مربوطه و اضافه کردن به لیست خدمات/ ثبت فیش واریزی و ارسال تصویر فیش واریزی (فرمت jpg)